การชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี